Komunikaty spółek ESPI i EBI

CORELENS - Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 29 września 2020 r. Panią Małgorzatę Misiewicz do Zarządu Spółki oraz powierzyła Pani Małgorzacie Misiewicz pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła skrócić oddelegowanie do Zarządu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Pana Tomasza Supła do dnia 29 września 2020 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu informacje dot. Pani Małgorzaty Misiewicz, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-09-30 08:45:49Małgorzata MisiewiczPrezes Zarządu
2020-09-30 08:45:49Łukasz WitczakWiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.