Komunikaty spółek ESPI i EBI

BLACK POINT - Wezwanie akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji Nr 1 z 5.

Zarząd BLACK POINT S.A. (Emitent) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Emitenta do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta (ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce) w dni robocze w godz. Od 8:00 do 16:00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-09-30 08:47:47Kamila YamasakiPrezes Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.