Komunikaty spółek ESPI i EBI

PGS SOFTWARE S.A. - Pierwsze wezwanie akcjonariuszy PGS Software SA do złożenia dokumentów akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr23/2020
Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
PGS SOFTWARE S.A.
Temat
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy PGS Software SA do złożenia dokumentów akcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn.zm.), PGS Software S.A. („Emitent”) wzywa akcjonariuszy Emitenta posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta we Wrocławiu, przy ul. Suchej 3, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9 do 16 w sekretariacie Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. W stanie prawnym na datę niniejszego raportu moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Emitenta wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGS SOFTWARE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-086Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sucha 3
(ulica)(numer)
71 7982692
(telefon)(fax)
info@pgs-soft.comwww.pgs-soft.com
(e-mail)(www)
897-17-19-181020363023
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Wojciech GurgulPrezes Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.