Komunikaty spółek ESPI i EBI

PLANTWEAR S.A. - Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr20/2020
Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
PLANTWEAR S.A.
Temat
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 08:00 do 16:00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Białej 51B (kod pocztowy 21-300). Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PLANTWEAR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLANTWEAR S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-300 Radzyń Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biała 51B
(ulica) (numer)
+48 720 220 720
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5381859583
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Wiktor Pyrzyk Prezes ZarząduWiktor Pyrzyk

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.