Komunikaty spółek ESPI i EBI

EDISON S.A. - Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2020
Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
EDISON S.A.
Temat
Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Edison S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji i warrantów subskrypcyjnych należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 08:30 do 16:30 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Krakowie (kod pocztowy 31-416) przy ul. Dobrego Pasterza 122A. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych. Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 i art. 22 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.