Komunikaty spółek ESPI i EBI

ROBYG - ROBYG S.A. – Skonsolidowany i Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2020 roku.

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), przekazuje w załączeniu Skonsolidowany i Jednostkowy Raport Półroczny Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 3, § 13 ust. 1 i 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

§ 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 3, § 13 ust. 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.
PL ROBYG SA IFRS Consolidated FS 30 June 2020_FINAL.pdf
PL ROBYG SA Management Report FS 30 June 2020_final.pdf
Oświadczenie Zarządu_conso FS_2Q 2020_PL.pdf
Oświadczenie Zarządu_standalone FS_2Q 2020_PL.pdf
Raport z przeglądu_SF Consolidated_2Q 2020.pdf
Raport z przeglądu_SF Standalone_2Q 2020.pdf
Wybrane dane finansowe_PL_SF Consolidated_2Q 2020.pdf
Wybrane dane finansowe_PL_SF Standalone_2Q 2020.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-09-29 00:29:20Artur CeglarzWiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
2020-09-29 00:29:20Oleg ZaslavskyWiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.