Komunikaty spółek ESPI i EBI

KLEBA INVEST - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

Zarząd Prima Park S.A. w restrukturyzacji (Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. Zgodnie z przekazaną informacją w raporcie EBI nr 9/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. termin publikacji raportu rocznego za 2019 r. przypadał na dzień 30 września 2020 r.
Z uwagi na brak możliwości publikacji raportu rocznego za rok 2019 w dniu 30 września 2020 r., nowy termin przekazania go do publicznej informacji został ustalony na dzień 30 listopada 2020 r.
Jednocześnie Emitent informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2020 r. przekazane raportem EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-09-29 08:06:15Krystian DejkPrezes Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.