Komunikaty spółek ESPI i EBI

SCOPE FLUIDICS S.A. - Decyzja w sprawie wprowadzenia Spółki na rynek regulowany GPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr32/2020
Data sporządzenia: 2020-09-29
Skrócona nazwa emitenta
SCOPE FLUIDICS S.A.
Temat
Decyzja w sprawie wprowadzenia Spółki na rynek regulowany GPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Scope Fluidics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29.09.2020 roku podjął decyzję zgodnie z którą intencją Zarządu jest, aby w 2021 roku Spółka dołączyła do grona spółek, których akcje są notowane na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). W związku z powyższym Zarząd podjął również decyzję o przeprowadzeniu analiz, których celem będzie wskazanie optymalnego terminu, scenariuszy oraz warunków na jakich miałoby nastąpić wprowadzenie Spółki na GPW. Opracowanie ww. analiz będzie obejmować m.in.: (i) korzyści związane z poszerzeniem grona podmiotów profesjonalnych mogących inwestować w akcje Spółki (zarówno polskich i zagranicznych), (ii) zewnętrzne warunki gospodarcze, (iii) kwestię zwiększenia wiarygodności Spółki, (iv) sytuację finansową i operacyjną Spółki, (v) ewentualne zdarzenia i okoliczności, które mogłyby mieć charakter strategiczny oraz (vi) koszty wprowadzenia Spółki na GPW. Decyzja o terminie, scenariuszu i warunkach wprowadzenia Spółki na GPW podjęta zostanie na podstawie ww. analiz. Rada Nadzorcza w dniu 29.09.2020 roku pozytywnie oceniła powyższe decyzje Zarządu.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-29Szymon RutaCzłonek Zarząsdu - Dyrektor Finansowy

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.