Komunikaty spółek ESPI i EBI

ATM - Pierwsze wezwanie ATM S.A do złożenia dokumentów akcji oraz dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr38/2020
Data sporządzenia: 2020-09-29
Skrócona nazwa emitenta
ATM
Temat
Pierwsze wezwanie ATM S.A do złożenia dokumentów akcji oraz dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ATM S.A z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), z dniem 1 marca 2021 roku wszystkie akcje oraz warranty subskrypcyjne w formie dokumentowej utracą moc prawną. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 16 ww. ustawy, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy i subskrybentów Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych, w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki tj. w Warszawie (04-186), przy ul. Grochowskiej 21A, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub subskrybentowi. Powyższe wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ATM SA
(pełna nazwa emitenta)
ATMInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-186Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grochowska21a
(ulica)(numer)
22 51 56 10022 51 56 600
(telefon)(fax)
inwestor@atm.com.platm.com.pl
(e-mail)(www)
1130059989012677986
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-29Daniel SzcześniewskiPrezes Zarządu
2020-09-29Adam PonichteraCzłonek Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.