Komunikaty spółek ESPI i EBI

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

FALSEkorekta
Raport bieżący nr195/2020
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2020-09-29
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 agiofunds@agiofunds.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
385559861 www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2020-09-282020-09-25
5 938 321,185 512 732,87
5 898 512,265 475 163,44
31,6329,36
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 28 września 2020 r.
2020-09-29Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.