Komunikaty spółek ESPI i EBI

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr34/2020
Data sporządzenia: 2020-09-29
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za 1 półrocze 2020 r., na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020 z 8 września 2020 r., informuje, że Bank w dniu 29 września 2020 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto jednostkowego wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. w kwocie 329 799 009,75 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) oraz decyzję o wyrażeniu zgody na włączenie do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier I zysku netto skonsolidowanego wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. w kwocie 334 127 286,63 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze). Zaliczenie zysku netto pierwszego półrocza 2020 r. do kapitału podstawowego Tier I Banku pozwoli na poprawę jednostkowego współczynnika kapitału podstawowego Tier I (CET I), współczynnika kapitału Tier I i łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) o 0,40 p.p. oraz współczynników skonsolidowanych o 0,39 p.p., przyjmując do kalkulacji dane na 30 czerwca 2020 r. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-211 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KASPRZAKA 10/16
(ulica) (numer)
22 860 44 00 22 860-50-00
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
526-100-85-46 010778878
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-29Jean-Charles ArandaWiceprezes Zarządu Banku
2020-09-29Aleksandra ZounerDyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.