Komunikaty spółek ESPI i EBI

AFORTI HOLDING S.A. - Zawiadomienie o transakcjach osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr56/2020
Data sporządzenia:2020-09-29
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 września 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze. Zawiadomienie złożyła spółka Aforti Exchange S.A. Przedmiotowe zawiadomienia Emitent załączył do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Aforti-Holding-RB-ESPI-56-2020 ZALACZNIK_mar19 Aforti Exchange 29_09_2020.pdf
Aforti-Holding-RB-ESPI-56-2020_Zawiadomienie_osób_bliskozwiązanych_-_Notification_of_transactions_of_persons_discharging_managerial_responsibilities.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AFORTI HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tytusa Chałubińskiego8 XXVII p.
(ulica)(numer)
+48 22 647 50 00+48 22 205 08 19
(telefon)(fax)
biuro@afortiholding.plwww.afortiholding.pl
(e-mail)(www)
525-245-37-55141800547
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-29Klaudiusz SytekPrezes Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.