Komunikaty spółek ESPI i EBI

CDRL S.A. - Nabycie obligacji własnych Emitenta w celu umorzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr21/2020
Data sporządzenia: 2020-09-29
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Nabycie obligacji własnych Emitenta w celu umorzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż dniu 29 września 2020 r., działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, zawarł transakcję nabycia 2.500 sztuk obligacji własnych serii B w celu umorzenia o wartości nominalnej 1000,00 zł każda obligacja, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu CDRL S.A. z siedziba w Pianowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji serii B, podjętej w ramach programu emisji obligacji przyjętego uchwałą Zarządu CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu emisji obligacji. Obligacje są oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLCDRL000050. Łączna wartość nabycia obligacji serii B wyniosła 2.474.400,00 zł, zaś cena jednostkowa nabycia obligacji serii B wyniosła 989,76 zł (wartość nominalna wraz z należnymi odsetkami). Datą rozliczenia transakcji jest 30/09/2020. Powyższa transakcja nabycia obligacji została zawarta na rynku międzybankowym.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-000Pianowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa2
(ulica)(numer)
+48 65 511 87 00+48 65 511 87 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6981673166411444842
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-29Marek DworczakPrezes Zarządu
2020-09-29Tomasz PrzybyłaV-ce Prezes Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.