Komunikaty spółek ESPI i EBI

DCD - Rezygnacje z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęły rezygnacje pana Andrzeja Kuchta, Jacka Szymczak i Jana Bodeńskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, skuteczne z dniem 28 września 2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-09-28 23:45:43Jerzy BrodaPrezes Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.