Komunikaty spółek ESPI i EBI

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr20/2020
Data sporządzenia:2020-09-28
Skrócona nazwa emitenta
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.
Temat
Otrzymanie od osoby zobowiązanej pełniącą funkcję członka rady nadzorczej Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 28 września 2020 r. otrzymał od osoby zobowiązanej pełniącej funkcję członka rady nadzorczej oraz jednocześnie powiązanej z panem Waldemarem Zielińskiem pełniącym funkcję prezesa zarządu Emitenta zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Zgodnie z zawiadomieniem pani Romualda Zielińska w dniu 23 września 2020 r. zakupiła 100.000 (sto tysięcy) w średniej cenie 60 groszy oraz sprzedała na podstawie umowy cywilno-prawnej 2.319.000 (słownie: dwa miliony trzysta dziewiętnaście ) akcje przy średniej cenie za akcje w wysokości 31 groszy.
Załączniki
PlikOpis
pdf_172002.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Załączniki

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.