REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. - Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji deweloperskiej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr33/2020
Data sporządzenia: 2020-07-21
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji deweloperskiej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o zawarciu przez Projekt 012 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – jednostkę zależną Emitenta [Kupujący] z osobą prawną niepowiązaną z Grupą Kapitałową Marvipol Development S.A. [Sprzedający], w dniu 21 lipca 2020 r., umowy sprzedaży [Umowa]. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie przez Sprzedającego na rzecz Kupującego prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z trzech działek o łącznej powierzchni ok. 0,6 ha, zlokalizowanej w Warszawie, w dzielnicy Bemowo, za cenę 23,7 mln zł netto. Zamierzeniem Kupującego jest zrealizowanie na Nieruchomości inwestycji mieszkaniowej. Warunki, na jakich doszło do przeniesienia prawa własności Nieruchomości nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@marvipol.plwww.marvipol.pl
(e-mail)(www)
527-272-60-50360331494
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-21Grzegorz KaweckiPełnomocnik

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA