REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ASM GROUP S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2020
Data sporządzenia: 2020-07-21
Skrócona nazwa emitenta
ASM GROUP S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: "Emitent"] informuje, że w dniu 21 lipca 2020 roku Pan Rossen Hadjiev doręczył do Emitenta pisemną rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ASM GROUP S.A. Zgodnie z treścią otrzymanego dokumentu rezygnacja jest skuteczna z dniem jej doręczenia tj. z dniem 21 lipca 2020 roku. W treści pisemnej rezygnacji nie została podana przyczyna rezygnacji.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASM GROUP S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-052Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilli 18
(ulica)(numer)
+48 22 829 94 61+48 22 829 94 62
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252488185142578275
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-21Dorota Kenny Prezes ZarząduDorota Kenny
2020-07-21Jacek PawlakCzłonek ZarząduJacek Pawlak

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA