REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

FAST FINANCE S.A. - Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr51/2020
Data sporządzenia: 2020-07-21
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 21 lipca 2020r. powziął informację od wierzyciela Spółki - Pactum Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie o złożeniu przez ten podmiot w dniu 21 lipca 2020 roku pisma do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i gospodarczych informującego o cofnięciu sprzeciwu do listy wierzytelności w postępowaniu układowym prowadzonym pod sygn. akt VIII GRu 1/19.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
(pełna nazwa emitenta)
FAST FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-556Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Borowska283B
(ulica)(numer)
(71) 361 20 42(71) 361 20 42
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992510954933006546
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-21Wojciech HorochPełnomocnik

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA