REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

PEKABEX - Korekta raportu bieżącego nr 35/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr35/2020K
Data sporządzenia: 2020-07-21
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 35/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Spółka”) niniejszym dokonuje korekty oznaczenia jednego z akcjonariuszy wskazanego w raporcie bieżącym nr 35/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej zamiast Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny wpisano Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Inwestycyjny. W związku z powyższym lista wskazanych w raporcie bieżącym nr 35/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 lipca 2020 r. otrzymuje brzmienie: 1. Fernik Holdings Limited: 2 029 382 głosów stanowiących 11,98% głosów na WZ oraz 8,26% ogólnej liczby głosów; 2. Cantorelle Limited: 2 958 170 głosów stanowiących 17,46% głosów na WZ oraz 12,04% ogólnej liczby głosów; 3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 1 360 000 głosów stanowiących 8,03% głosów na WZ oraz 5,53% ogólnej liczby głosów; 4. Opoka II FIZ: 9 784 585 głosów stanowiących 57,74% głosów na WZ oraz 39,81% ogólnej liczby głosów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKABEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-462Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szarych Szeregów27
(ulica)(numer)
61 821 04 0061 822 11 42
(telefon)(fax)
info@pekabex.plwww.pekabex.pl
(e-mail)(www)
777-00-00-844630007106
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-21Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
2020-07-21Przemysław BorekWiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA