REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

OPTIZEN LABS - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

Zarząd spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz raportu bieżącego 7/2020 informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 14 lipca 2020 r. na dzień 21 lipca 2020 r.

Zmiana terminu wynika z sytuacji związanej ze spowodowanymi koronawirusem w Polsce problemami organizacyjnymi Spółki, w szczególności sytuacją zdrowotną, jak i wprowadzonymi ograniczeniami, wpływającymi na harmonogram przygotowania raportu rocznego Emitenta.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-07-09 07:51:31Jacek CzynajtisPrezes Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA