REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

MOSTALWAR - Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk–Czosnów, Odcinek II

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr33/2020
Data sporządzenia: 2020-07-09
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk–Czosnów, Odcinek II
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 9 lipca 2020 r. Spółka zawarła z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk–Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)”. Wartość umowy: 635,06 mln PLN brutto. Termin realizacji: 45 miesięcy; do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury. Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat. Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy brutto w formie gwarancji bankowej.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALWARBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-673Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konstruktorska12 a
(ulica)(numer)
22 250 70 0022 250 70 01
(telefon)(fax)
info@mostostal.waw.plmostostal.waw.pl
(e-mail)(www)
526-020-49-95012059053
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-09Jorge Calabuig Ferre Wiceprezes Zarządu
2020-07-09Marcin Kondraszuk Prokurent

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA