REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

MOONLIT S.A. - Dofinansowanie projektu w ramach tegorocznego konkursu GameINN

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2020
Data sporządzenia: 2020-07-08
Skrócona nazwa emitenta
MOONLIT S.A.
Temat
Dofinansowanie projektu w ramach tegorocznego konkursu GameINN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Moonlit S.A. ("Emitent" lub "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 11/2020 z 17 kwietnia 2020 r. informuje, że Spółce przyznane zostało dofinansowanie w ramach konkursu 4/1.2/2019 Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program sektorowy „GAMEINN”, którego Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Emitent wniósł o dofinansowanie projektu o tytule: High Definition Water System („HDWS”), w ramach którego powstanie system symulacji realistycznego, graficznego i fizycznego odwzorowania wody w silniku Unit. Rekomendowana kwota dofinansowania to 1.130.568,08 zł, zaś cała wartość projektu HDWS opiewa na 1.482.163,25 zł (koszt kwalifikowany projektu). Prace nad projektem HDWS rozpoczną się w styczniu 2021 r., natomiast ich zakończenie planowane jest na czerwiec 2023 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MOONLIT S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-140Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łobzowska16/9
(ulica)(numer)
+48 790 813 888--------------------------------------------------------------
(telefon)(fax)
contact@moonlit.gameswww.moonlit.games
(e-mail)(www)
9452185161362001973
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-08Michał Gardeła Prezes Zarządu
2020-07-08Maciej KowalówkaWiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA