REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

INTERCARS - Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2020
Data sporządzenia:2020-07-08
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
Załączniki
PlikOpis
RB_16_ZAŁĄCZNIK_informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej IC_VI.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARSHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powsińska64
(ulica)(numer)
714-19-16714-19-18
(telefon)(fax)
bzarzadu@intercars.com.plintercars.com.pl
(e-mail)(www)
118-14-52-946014992887
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-08Krzysztof SoszyńskiWiceprezes Zarządu
2020-07-08Piotr ZamoraCzłonek Zarządu

Załączniki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA