REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ŚNIEZKA - Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji?

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
ŚNIEZKA
Temat
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji?
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) ?na podstawie art.16?ustawy?z dnia 30 sierpnia 2019 r.?o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw?(Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875)?wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Śnieżki w formie materialnej do złożenia ich w celu dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze Śnieżki pod adresem ul. Dębicka 44, 39-206 Brzeźnica, w dniach roboczych w godzinach?od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ŚNIEZKAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al Jana Pawła II23
(ulica)(numer)
014 681 11 11014 682 22 22
(telefon)(fax)
sekretariat@sniezka.comwww.sniezka.pl
(e-mail)(www)
8181433438690527477
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-30Piotr MikrutPrezes Zarządu
2020-06-30Izabela ChmielProkurent

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA