REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

UNIBEP S.A. - Aktualizacja informacji nt. realizacji przejścia granicznego na granicy ukraińsko – polskiej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr31/2020
Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. realizacji przejścia granicznego na granicy ukraińsko – polskiej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 23 marca 2018 r. informującego o zawarciu z Państwową Służbą Fiskalną Ukrainy (Zamawiający) warunkowej umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa przejścia granicznego „Szeginie” na granicy ukraińsko-polskiej (Umowa) oraz raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. dotyczącego wejścia w życie Umowy, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2020 r. zawarł aneks do Umowy (Aneks), na mocy którego okres realizacji prac budowlanych uległ wydłużeniu o 12 miesięcy, w związku z czym zakończenie wszystkich prac nastąpi w I kwartale 2023 r. Jednocześnie w miejsce dotychczasowego Zamawiającego wstąpił nowy podmiot - Państwowa Celna Służba Ukrainy. Aneks wchodzi w życie po upływie 15 dni od dnia udzielenia przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pisemnego potwierdzenia Ministerstwu Finansów Ukrainy.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-26Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA