REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

UNIBEP S.A. - Decyzja ZWZ UNIBEP S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr28/2020
Data sporządzenia: 2020-06-15
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Decyzja ZWZ UNIBEP S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. obradujące w dniu 15 czerwca 2020 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 r. Zgodnie z podjętą uchwałą Akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 22 gr na jedną akcję. Łączna wartość dywidendy wynosi 6 945 539,48 zł. Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 wyłączone są akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku (Uchwała nr 19 ZWZ z dnia 18 maja 2016 roku) oraz z dnia 13 czerwca 2017 roku (Uchwała nr 32 ZWZ z dnia 13 czerwca 2017 roku, zmieniona uchwałą nr 4 NWZ z dnia 28 lutego 2019 roku). Na dzień 15 czerwca 2020 r. Spółka posiada 3 500 000 akcji własnych. Dzień dywidendy (D) ustalono na dzień 1 lipca 2020 r. Dzień wypłaty dywidendy (W) ustalono na dzień: - 10 lipca 2020 r. - pierwsza rata w kwocie 3.472.769,74 zł (0,11 zł na akcję), - 1 października 2020 r. - druga rata w kwocie 3.472.769,74 zł (0,11 zł na akcję).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-15Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA