REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

UNIBEP S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% na ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr29/2020
Data sporządzenia: 2020-06-15
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka), przekazuje informację nt. akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UNIBEP S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r. (ZWZ): 1. Zofia Mikołuszko liczba akcji: 8 800 000, liczba głosów przysługujących z akcji: 8 800 000, procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 25,09 % procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 15 czerwca 2020 r. – 32,36% 2. Wojciech Stajkowski liczba akcji: 2 500 000, liczba głosów przysługujących z akcji: 2 500 000, procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 7,13 % procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 15 czerwca 2020 r. - 9,19% 3. Bożenna Anna Lachocka liczba akcji: 2 500 000, liczba głosów przysługujących z akcji: 2 500 000, procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 7,13 % procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 15 czerwca 2020 r. – 9,19% 4. Skowrońska Beata liczba akcji: 5 500 000, liczba głosów przysługujących z akcji: 5 500 000, procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 15,68 % procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 15 czerwca 2020 r. –20,23% 5. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA SANTANDER liczba akcji: 3 418 000, liczba głosów przysługujących z akcji: 3 418 000, procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 9,75 % procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 15 czerwca 2020 r. – 12,57% 6. PKO BP Bankowy OFE liczba akcji: 3 038 377, liczba głosów przysługujących z akcji: 3 038 377, procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 8,66 % procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 15 czerwca 2020 r. – 11,17% 7. fundusz i subfundusze reprezentowane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. łączna liczba akcji: 1 412 909, łączna liczba głosów przysługujących z akcji: 1 412 909, łączny procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 4,03% łączny procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 15 czerwca 2020 r. – 5,20%
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-15Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA