REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

UNIBEP S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr26/2020
Data sporządzenia:2020-06-09
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 czerwca 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pani Beaty Marii Skowrońskiej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.pdfZawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-09Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

Załączniki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA