REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ŚNIEZKA - Przyjęcie polityki dywidendowej dla spółki zależnej Poli-Farbe Vegyipari Kft.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2020
Data sporządzenia: 2020-05-25
Skrócona nazwa emitenta
ŚNIEZKA
Temat
Przyjęcie polityki dywidendowej dla spółki zależnej Poli-Farbe Vegyipari Kft.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu 2/2019 z 11 lutego 2019 r. – informującego o transakcji nabycia 80% udziałów Poli-Farbe Vegyipari Kft. („Poli-Farbe”), w tym o zamiarze przyjęcia polityki dywidendowej dla tej spółki – Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że 25 maja 2020 r. udziałowcy Poli-Farbe przyjęli politykę dywidendową dla tej spółki. Na jej mocy Poli-Farbe będzie wypłacała dywidendę w każdym roku na poziomie minimum 50% zysku do podziału. Dodatkowo Zarząd Śnieżki informuje, że na tym samym zgromadzeniu udziałowcy Poli-Farbe uchwalili dywidendę za 2019 r. Jej źródłem będzie zysk Poli-Farbe za ubiegły rok oraz – w związku z istotną zmianą struktury finansowania działalności operacyjnej tej spółki poprzez zwiększenie długu bankowego w strukturze finansowania – niepodzielone zyski z lat ubiegłych. Łącznie dywidenda wyniesie 1,8 miliarda forintów węgierskich (tj. około 23,2 miliona złotych). Dywidenda została podzielona proporcjonalnie do struktury udziałowej i Śnieżka otrzyma 80% z uchwalonej dywidendy, tj. 1,44 miliarda forintów węgierskich (około 18,5 miliona złotych). Dywidenda zostanie wypłacona udziałowcom w terminie 45 dni od dnia podjęcia uchwały. Dywidenda zostanie wypłacona w forintach węgierskich, a ww. kwoty wyrażone w złotych – obliczone wg średniego kursu NBP z dnia 25 maja 2020 r. – zostały podane wyłącznie w celach prezentacyjnych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ŚNIEZKAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al Jana Pawła II23
(ulica)(numer)
014 681 11 11014 682 22 22
(telefon)(fax)
sekretariat@sniezka.comwww.sniezka.pl
(e-mail)(www)
8181433438690527477
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-25Piotr MikrutPrezes Zarządu
2020-05-25Witold WaśkoWiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA