REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ŚNIEZKA - Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2020
Data sporządzenia: 2020-05-15
Skrócona nazwa emitenta
ŚNIEZKA
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA ("Śnieżka", „Spółka”) informuje, że podjął decyzję, że rekomenduje akcjonariuszom Śnieżki – którzy będą podejmowali uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2019 na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki – wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok w kwocie 32 806 222,80 (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote, osiemdziesiąt groszy) złotych, tj. w wysokości 2,60 złotych na jedną akcję.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ŚNIEZKAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al Jana Pawła II23
(ulica)(numer)
014 681 11 11014 682 22 22
(telefon)(fax)
sekretariat@sniezka.comwww.sniezka.pl
(e-mail)(www)
8181433438690527477
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-15Piotr MikrutPrezes Zarządu
2020-05-15Witold WaśkoWiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA