REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ERBUD S.A. - Podpisanie umów o łącznej wartości 37,21 mln PLN netto na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych z 21 spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr21/2020
Data sporządzenia: 2020-05-05
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie umów o łącznej wartości 37,21 mln PLN netto na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych z 21 spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 maja 2020r. spółka PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) podpisała umowy na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych o łącznej wartości 37.207.613,32 PLN netto z 21 spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2. Wartość pojedynczej umowy nie przekracza kwoty 2 mln PLN netto. Warunki handlowe są jednakowe dla wszystkich zawartych kontraktów: 1. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 20 dni od dnia doręczenia faktury; 2. Terminy realizacji: Realizacja pojedynczego kontraktu nie przekroczy okresu 18 miesięcy od daty otrzymania polecenia rozpoczęcia pracy; 3. Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania): 10% wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej na czas realizacji kontraktu; 4. Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania): 5% wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej na okres 5 lat od daty podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego. 5. Kary: Za opóźnienia w realizacji poszczególnych kamieni milowych - 0,05% wartości kontraktu za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w trakcie pierwszych dwóch tygodni opóźnienia a po tym czasie 0,1% wartości kontraktu za każdy dzień kalendarzowy zwłoki. Maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych za zwłokę nie przekroczy 20% całkowitej ceny kontraktu. 6. Uwagi: Przystąpienie przez Strony do realizacji przedmiotu Kontraktów jest uzależnione od pisemnych poleceń rozpoczęcia prac przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Klimczaka1
(ulica)(numer)
022 548-70-00022 548 70 10
(telefon)(fax)
info@erbud.plwww.erbud.pl
(e-mail)(www)
879-017-22-53005728373
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-05Jacek Leczkowski Agnieszka GłowackaWiceprezes Zarządu Wiceprezes ZarząduJacek Leczkowski Agnieszka Głowacka

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA