REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ERBUD S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2020
Data sporządzenia: 2020-04-29
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Otrzymanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) – Erbud Operations Sp. z o.o. pisma od Inwestora – Uniwersytet Medyczny w Łodzi o odstąpieniu od Umowy o roboty budowlane przez Inwestora.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 29 kwietnia 2020, spółka zależna od Emitenta – Erbud Operations Sp. z o.o. otrzymała pismo od Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy ZP/70/2019 podpisanej w dniu 4 listopada 2019 r. Po rozpoczęciu robót remontowych zostały ujawnione wady istotnych elementów konstrukcyjnych. Niedopuszczalne było kontynuowanie robót bez wzmocnienia stropów. Taka sytuacja powodowałaby znaczne zwiększenie kosztów inwestycji po stronie Zamawiającego. Wobec powyższego Zamawiający uznał, że dalsze prowadzenie inwestycji – remont Domu Studenckiego nr III jest niecelowe i nie leży w interesie publicznym.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Klimczaka1
(ulica)(numer)
022 548-70-00022 548 70 10
(telefon)(fax)
info@erbud.plwww.erbud.pl
(e-mail)(www)
879-017-22-53005728373
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-29Jacek Leczkowski Agnieszka GłowackaWiceprezes Zarzadu Wiceprezes ZarząduJacek Leczkowski Agnieszka Głowacka

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA