REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ERBUD S.A. - Wpływ na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 – powrót pracowników na rynek belgijski.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2020
Data sporządzenia: 2020-04-16
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Wpływ na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 – powrót pracowników na rynek belgijski.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 13/2020 z dnia 20 marca 2020 r. oraz RB 15/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. ,Zarząd Emitenta informuje iż w dniu 16 kwietnia 2020 r. został poinformowany o wznowieniu robót budowlanych na rynku belgijskim. W związku z powyższym do pracy na sześciu budowach wracają pracownicy, którzy musieli opuścić Belgię na skutek decyzji Zleceniodawców o tymczasowym zaiweszeniu robót. Roboty zostają wznowione z dniem 20 kwietnia 2020r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Klimczaka1
(ulica)(numer)
022 548-70-00022 548 70 10
(telefon)(fax)
info@erbud.plwww.erbud.pl
(e-mail)(www)
879-017-22-53005728373
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-16Dariusz Grzeszczak Agnieszka GłowackaPrezes Zarządu Wiceprezes ZarząduDariusz Grzeszczak Agnieszka Głowacka

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA