REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

GTC - Globe Trade Centre Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Globe Trade Centre Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Zarząd Globe Trade Centre S.A. (\"Spółka\"), niniejszym informuje, że stosuje w pełni zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Nie ma zastosowania zasada I.Z.1.10., ponieważ Spółka nie publikuje prognoz finansowych.\
\
The Management Board of Globe Trade Center S.A. (\"Company\") informs that the Company complies with all principles of the WSE Best Practices for WSE Listed Companies 2016. The I.Z. 1.10 principle is not applicable because the Company has decided not to publish financial projections.

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie publikuje prognoz finansowych.


Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-03-18 20:02:04Thomas KurzmannPrezes Zarządu
2020-03-18 20:02:04Erez BonielCzłonek Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA