REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

GTC - Midroog przestał utrzymywać rating dla Globe Trade Centre S.A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2020
Data sporządzenia: 2020-01-27
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Midroog przestał utrzymywać rating dla Globe Trade Centre S.A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2020 r. agencja Midroog, (Izraelska agencja ratingowa akredytowana przez państwo Izrael) przestała, na wniosek Spółki, utrzymywać ocenę kredytową („rating”) dla Globe Trade Centre S.A, w związku z niezaciągnięciem zadłużenia w Izraelu. Przed zaprzestaniem prowadzenia oceny, rating był na poziomie A2.il. ze stabilną perspektywą. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne. Niniejszy raport bieżący ani ratingi sporządzone i nadane przez Midroog nie stanowią rekomendacji co do nabywania, utrzymania stanu posiadania albo sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych emitowanych czy powiązanych ze Spółką ani co do dokonywania lub powstrzymywania się od dokonywania jakiejkolwiek innej decyzji inwestycyjnej. Niniejszy raport bieżący ani ratingi sporządzone i nadane przez Midroog nie stanowią porady inwestycyjnej ani porady finansowej, jak również nie stanowią oceny odpowiedniości danej inwestycji dla danej kategorii inwestorów, w szczególności inwestorów indywidualnych. Każdy potencjalny inwestor powinien zasięgnąć porady profesjonalnych doradców w tym zakresie. Niniejszy raport bieżący nie stanowi oferty sprzedaży/objęcia papierów wartościowych, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia/objęcia papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
GTCBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-146Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Komitetu Obrony Robotników45A
(ulica)(numer)
022 16 60 700022 16 60 705
(telefon)(fax)
gtc@gtc.com.plwww.gtc.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-25-113012374369
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-27Thomas Kurzmann Prezes ZarząduThomas Kurzmann
2020-01-27Erez BonielCzłonek ZarząduErez Boniel

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA