Komunikaty spółek ESPI i EBI

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Postanowienie w związku z postępowaniem antymonopolowym

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr39/2019
Data sporządzenia: 2019-10-01
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Postanowienie w związku z postępowaniem antymonopolowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 63/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, 92/2018 z 28 listopada 2018 roku oraz 20/2019 z dnia 7 maja 2019 roku Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("Prezes Urzędu"), na mocy którego nowy przewidywany termin zakończenia postępowania antymonopolowego przewidziano na dzień 29 lutego 2020 roku. Prezes Urzędu wskazał, że z uwagi na złożony charakter postępowania i konieczność dalszej analizy sprawy zakończenie postępowania na obecnym etapie nie jest możliwe.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BENEFIT SYSTEMS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski2
(ulica)(numer)
+48 22 242 40 00+48 22 831 79 20
(telefon)(fax)
ir@benefitsystems.plwww.benefitsystems.pl
(e-mail)(www)
836-16-76-510750721670
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-01Emilia RogalewiczCzłonek ZarząduEmilia Rogalewicz
2019-10-01Adam RadzkiCzłonek ZarząduAdam Radzki

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.