REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

MPL VERBUM - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.

Zarząd MPL VERBUM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.

Podstawa prawna :
§ 5 ust 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
RAPORT I KWARTAŁ 2019_2020 kon.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2019-09-13 22:04:42Marcin KatańskiPrezes Zarządu

Załączniki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA