REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

FTI PROFIT S.A. - Informacja o realizacji skupu akcji własnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr30/2019
Data sporządzenia: 2019-09-13
Skrócona nazwa emitenta
FTI PROFIT S.A.
Temat
Informacja o realizacji skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwały upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych. Liczba zakupionych akcji własnych Spółki na rynku NewConnect: - w dniu 9 września 2019 roku 2.015 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1485 złotych za 1 akcję, - w dniu 10 września 2019 roku 2.040 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1485 złotych za 1 akcję, - w dniu 11 września 2019 roku 1.850 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1485 złotych za 1 akcję, - w dniu 12 września 2019 roku 1.880 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1500 złotych za 1 akcję, - w dniu 13 września 2019 roku 1.430 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1500 złotych za 1 akcję, Łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji własnych wynosi 392.729 sztuk, co stanowi 2,62 % w kapitale zakładowym oraz 2,62 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował skup akcji własnych w terminie do dnia 31 października 2020 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie w kwocie nie wyższej niż 500.000 zł włączając koszty ich nabycia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FTI PROFIT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FTI PROFIT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Złota59
(ulica)(numer)
+48 22 427 89 96+48 22 427 89 93
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7010524116362808925
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-13Wojciech RygułaPrezes Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA