REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

KANIA - Wniosek o przedłużenie terminu do sporządzenia planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr54/2019
Data sporządzenia: 2019-09-13
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Wniosek o przedłużenie terminu do sporządzenia planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informują, że w dniu 13 września 2019 r. zarządca ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym złożył w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, wniosek o przedłużenie terminu do sporządzenia planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności. Podstawą wniosku jest brak danych i dokumentów niezbędnych do rzetelnego sporządzenia planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności wynikający z faktu, iż w dniu 6 września 2019 r. dokumenty Spółki zostały zabezpieczone przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Krajową Administrację Skarbową, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2019.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KANIASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200Pszczyna
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Korczaka5
(ulica)(numer)
604-978-717648-41-29
(telefon)(fax)
zmhksa@gmail.comwww.zmkania.pl
(e-mail)(www)
7440003325510258637
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-13Mirosław MozdżeńZarządca

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA