REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ROBINSON EUROPE - Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za III kwartał 2018/2019 roku obrotowego

Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2018/2019 roku obrotowego, to jest za okres od 01.05.2019 r. do 31.07.2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
RBS _raport okresowy za III kwartał 2018-2019.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2019-09-12 10:59:58Janusz StarkoCzłonek Zarządu

Załączniki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA