REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ACKERMAN S.A. - Skup akcji własnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr79/2019
Data sporządzenia:2019-09-12
Skrócona nazwa emitenta
ACKERMAN S.A.
Temat
Skup akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniu 11 września 2019 r. na rachunek Ackerman S.A. 30 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0030 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 9,8 zł. Emitent posiada łącznie 3238 akcje własne stanowiące 0,3238 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniu 11 września 2019 Emitent przekazuje w załączniku.
Załączniki
PlikOpis
trans_201909011_N.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ACKERMAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACKERMAN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-687Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Lektykarska54
(ulica)(numer)
+48 22 490 99 00+48 22 490 99 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7010219301142193055
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-12Dariusz MatulkaPrezes Zarządu

Załączniki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA