REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

EFEKT - Informacja o porozumieniu akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr34/2019
Data sporządzenia:2019-09-12
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
Informacja o porozumieniu akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” SA w Krakowie na podstawie §28 ust. 5 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) przesyła poprzez system ESPI Raport Bieżący przekazany wcześniej w trybie §28 ust. 2 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) przez spółkę Korporacja Gospodarcza "efekt" SA z siedzibą w Krakowie ("Emitent") do Agencji Informacyjnej, podmiotu posiadającego status agencji informacyjnej w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Notoria Serwis SA z siedzibą w Warszawie i opublikowanego przez Agencję do publicznej wiadomości w dniu 2 sierpnia 2019 roku. Poniżej treść raportu: Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” SA w Krakowie informuje, iż w dniu 17 lipca 2019 roku otrzymał informacje o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy – Inwest sp. z o. o. , Bogumiła Adamika i Mieczysława Kokosińskiego w załączeniu przekazujemy treść porozumienia. Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Załączniki
PlikOpis
RB34)2019 efekt SA.pdfzawiadomienie o porozumieniu akcjonariuszy
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
(pełna nazwa emitenta)
EFEKTHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-323Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opolska12
(ulica)(numer)
012 420 33 30012 420 33 44
(telefon)(fax)
korporacja@efektsa.plwww.efektsa.pl
(e-mail)(www)
6760077402001413856
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-12Tomasz BujakWiceprezes Zarządu Tomasz Bujak

Załączniki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA