REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ŻYWIEC - Przedłużenie umowy pożyczki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2019
Data sporządzenia: 2019-09-12
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Przedłużenie umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W dniu 11 września 2019 roku Grupa Żywiec S.A. (dalej: „Spółka”) podpisała z Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, 3-letnią umowę pożyczki z limitem do wysokości 400 000 tys. złotych i z terminem obowiązywania do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena pożyczki oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża, która została ustalona na poziomie rynkowym. Pozostałe zapisy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów. Niniejsza Umowa zastąpiła dotychczasową umowę pożyczki z dnia 29 sierpnia 2016 roku (RB nr 21/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku). W związku ze znaczeniem tego finansowania dla Grupy Żywiec, zawarcie niniejszej Umowy zostało uznane za informację poufną.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIEC Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-300 Żywiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Browarna 88
(ulica) (numer)
033 861 24 51 033 861 46 14
(telefon) (fax)
browary@grupazywiec.pl www.grupazywiec.pl
(e-mail) (www)
553-000-72-19 070511111
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-12Dariusz TychowskiProkurent

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA