REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

MCI - Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii K

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr30/2019
Data sporządzenia: 2019-09-12
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii K
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 września 2019 roku, otrzymał postanowienie Sądu Rejestrowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego („Zastaw rejestrowy”) ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę 54.500 PLN obligacji serii K o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, łącznie na kwotę 54.500.000,00 złotych. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 1.554 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., należących do MCI Fund Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych Zastawem rejestrowym określona została na kwotę 75.078.762,64 złotych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MCI CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
MCIFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.plwww.mci.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-12Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2019-09-12Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA