REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

CAPITAL - Wycofanie wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2019
Data sporządzenia: 2019-09-12
Skrócona nazwa emitenta
CAPITAL
Temat
Wycofanie wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 12 września 2019 r. Spółka złożyła oświadczenie o cofnięciu wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI, złożonego w dniu 30 maja 2017 r. do Komisji Nadzoru Finansowego, o czym informowała Raportem bieżącym nr 12/2017 z dnia 30 maja 2017 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CAPITAL PARTNERS SA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITALUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-103Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Królewska16
(ulica)(numer)
+48 22 330 68 80+48 22 330 68 81
(telefon)(fax)
biuro@c-p.plwww.c-p.pl, www.capital-partners.pl
(e-mail)(www)
5272372698015152014
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-12Paweł BalaPrezes Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA