REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr96/2019
Data sporządzenia: 2019-09-12
Skrócona nazwa emitenta
FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
Temat
Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni w nawiązaniu do raportu 71/2019 z dnia 11.07.2019 informuje, iż nastąpiła rejestracja w KRS podwyższenia kapitału spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A. Zarząd Spółki informuje, iż w związku z rejestracją wspomnianych zmian (emisja akcji serii B) w Statucie kapitał zakładowy Spółki MEGAPIXEL STUDIO wynosi 111.111,10 zł sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 1.111.111 (jeden milion sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FOREVER ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOREVER ENTERTAINMENT S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-451Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Zwycięstwa96/98
(ulica)(numer)
58 728 23 4358 712 62 59
(telefon)(fax)
biuro@forever-entertainment.comwww. forever-entretainment.com
(e-mail)(www)
5833112205221122120
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-12Zbigniew DębickiPrezes Zarząduy

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA