Komunikaty spółek ESPI i EBI

PLAY COMMUNICATIONS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2019
Data sporządzenia: 2019-06-25
Skrócona nazwa emitenta
PLAY COMMUNICATIONS S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia oferty wiążącej oraz przyznania wyłączności dla Play w związku z procesem nabycia wszystkich akcji spółki 3S Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóYnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd Play Communications S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), Spółka publikuje informacje poufne, których ujawnienie zostało opóźnione przez Zarząd Spółki odpowiednio w dniu 14 i 18 czerwca 2019 roku zgodnie z Artykułem 17 ust. 4 MAR. Treść opóźnionej informacji poufnej: 14 czerwca 2019 roku P4 sp. z o.o., spółka w 100% zależna od Spółki (“Play”) złożyła ofertę wiążącą w związku z procesem nabycia wszystkich akcji w spółce 3S Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (“3S”) (dalej jako “Transakcja”) i następnie w dniu 18 czerwca 2019 roku Play została przyznana wyłączność w Transakcji. Transakcja dotyczy bezpośredniego nabycia wszystkich akcji 3S posiadanych przez Ambrosia CEE Holding S.a r.l oraz trzech założycieli (akcjonariuszy mniejszościowych) oraz pośredniego nabycia wszystkich akcji spółek zależnych od 3S. Zarząd Spółki zdecydował się opóźnić ujawnienie powyższej informacji poufnej w związku z tym, że w opinii Zarządu Spółki niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej mogłoby negatywnie wpłynąć na negocjacyjną pozycję Play, spowodować niepewność co do jej przyszłych planów oraz implementacji przyjętej strategii. Ponadto, natychmiastowe ujawnienie informacji poufnej mogłoby spowodować nieprawidłową ocenę tej informacji przez opinię publiczną, w tym przez inwestorów i akcjonariuszy Spółki, jak również mogłoby to w sposób nieuzasadniony wpłynąć na cenę akcji Spółki.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PLAY COMMUNICATIONS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PLAY COMMUNICATIONS S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
L-1249Luksemburg
(kod pocztowy)(miejscowość)
rue du Fort Bourbon4/6
(ulica)(numer)
+352 286848-124+352 286848-177
(telefon)(fax)
www.PlayCommunications.com
(e-mail)(www)
B183803B183803
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-25Bruce McInroy Director
2019-06-25 Rouben Bourlas Director

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.