REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

CCC - Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej CCC S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr35/2019
Data sporządzenia:2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej CCC S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”), działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w związku ze zwołanym na dzień 18 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury Pani Zofii Dzik na członka Rady Nadzorczej Spółki. Otrzymane od akcjonariusza życiorys zawodowy kandydata oraz zgłoszenie, stanowią załącznik do niniejszego raportu. Emitent informuje, że Pani Zofia Dzik złożyła oświadczenie, że spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
PlikOpis
Pismo_przewodnie.pdfZgłoszenie kandydata do RN
Zofia_Dzik_CV_2019.pdfZyciorys zawodowy kandydata do RN - Zofia Dzik
Oświadczenie_kandydata.pdfOświadczenie kandydata
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Marcin CzyczerskiPrezes Zarządu
2019-06-12Mariusz GnychWiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA