REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

IndygoTech Minerals S.A. - Powołanie osób nadzorujących

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2019
Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
IndygoTech Minerals S.A.
Temat
Powołanie osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki INDYGOTECH MINERALS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2019 r. powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Janusz Piejko i Aneta Kaczorowska. Zarząd Spółki informuje, że szczegółowe życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Spółkę.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IndygoTech Minerals S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-116Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Świętokrzyska30 lok 63
(ulica)(numer)
+48 22 629 12 47+48 22 201 21 31
(telefon)(fax)
office@indygotechminerals.comwww.indygotechminerals.com
(e-mail)(www)
928-000-79-23970455962
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Dariusz JanusPrezes Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA