REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

IndygoTech Minerals S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2019 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2019
Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
IndygoTech Minerals S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki IndygoTech Minerals spółka akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 czerwca 2019 roku dysponowali łącznie 4.409.908 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki wynoszący 16.529.188 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 26,68%. Co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze: 1) COAHOMA LLC z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA, dysponująca 2.367.800 akcjami, z których przysługiwało 2.367.800 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 53,69% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 14,32% ogólnej liczbie głosów w Spółce. 2) CHENOA LLC z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA, dysponująca 2.042.108 akcjami, z których przysługiwało 2.042.108 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 46,31% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 12,35% ogólnej liczbie głosów w Spółce.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IndygoTech Minerals S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-116Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Świętokrzyska30 lok 63
(ulica)(numer)
+48 22 629 12 47+48 22 201 21 31
(telefon)(fax)
office@indygotechminerals.comwww.indygotechminerals.com
(e-mail)(www)
928-000-79-23970455962
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Dariusz JanusPrezes Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA